Memòria

L’any 2018 en xifres

Posted on

Un 59% de les 186 persones usuàries del Banc de Temps ha interaccionat amb la comunitat al llarg de l’any. El nombre de noves persones usuàries ha augmentat significativament amb 46 noves altes, que contrasta amb un nombre de baixes similars per inactivitat. L’activitat ha augmentat fins a 446 interaccions fetes (+2%) amb un volum [……]