Altres BdT

Xarxes d’intercanvi i suport mutu

Posted on

Els Bancs de Temps són un projecte de millora de la convivència entre les persones a través de l’intercanvi del seu temps. És un sistema d’intercanvi de serveis, coneixements i habilitats i fomenta les relacions socials i la igualtat entre diferents estrats econòmics. Funcionen com una xarxa de suport mutu. Una oportunitat perquè la gent [……]