Inici

El Banc de Temps promou l’intercanvi de serveis i coneixements usant el temps com a forma de pagament, no importa quin sigui el servei intercanviat. L’objectiu final d’aquests intercanvis és el de crear una xarxa d’ajuda mútua i ajudar a cobrir certes necessitats de les persones usuàries que formen el Banc de Temps de Sants.

El Banc de Temps està obert a tothom i pretén millorar la qualitat de vida, crear un espai d’intercanvi de temps, on es contribueixi a afavorir el canvi d’estereotips tradicionals. Desenvolupar una actuació al nostre barri que afavoreixi la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, fent partícip a tota la ciutadania.

Aquest projecte pretén fomentar les relacions socials, trencant l’aïllament i la solitud de la vida urbana i al mateix temps oferir oportunitats per resoldre necessitats de la vida quotidiana en actuacions més igualitàries.

A través de l’intercanvi de temps i favors, sorgeixen amistats, les persones sòcies se senten més acompanyades, i es revifa el costum de tota la vida d’ajudar-se entre veïnat. Molta gent fa servir el Banc de Temps com a teràpia. En ajudar les altres persones, puja l’autoestima.

Què es un Banc de Temps, com funciona?