Inici

El Banc de Temps de Sants vol promoure intercanvis per a tasques d’atenció a persones, siguin criatures, gent gran o gent malalta, i també vol donar oportunitats perquè la gent es conegui i confiï en les altres persones per tal de resoldre necessitats de la vida diària.

El Banc de Temps està obert a tothom i pretén millorar la qualitat de vida, crear un espai d’intercanvi de temps, on es contribueixi a afavorir el canvi d’estereotips tradicionals. Desenvolupar una actuació al nostre barri que afavoreixi la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, fent partícip a tota la ciutadania.

Aquest projecte pretén fomentar les relacions socials, trencant l’aïllament i la solitud de la vida urbana i al mateix temps oferir oportunitats per resoldre necessitats de la vida quotidiana en actuacions més igualitàries.

A través de l’intercanvi de temps i favors, sorgeixen amistats, les persones sòcies se senten més acompanyades, i es revifa el costum de tota la vida d’ajudar-se entre veïnat. Molta gent fa servir el Banc de Temps com a teràpia. En ajudar les altres persones, puja l’autoestima.

Què es un Banc de Temps, com funciona?