Any internacional de la llum

2015 Any internacional de la llum i les tecnologies basades en la llum

La Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar en la seva LXVIII sessió l’any 2015 com a Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum. La resolució compta amb el copatrocini de 35 països entre els quals es troba Espanya.

Mitjançant aquesta decisió l’ONU reconeix la importància que la Llum i les Tecnologies basades en la Llum tenen en la vida de la ciutadania del món, en el desenvolupament de la societat i en els reptes als quals s’enfronta la Humanitat. La llum juga un paper fonamental en la nostra vida quotidiana. Ha revolucionat, entre d’altres aspectes, la medicina o la manera de fabricar productes i ha possibilitat el desenvolupament d’Internet.

Durant segles, la llum i les seves aplicacions han constituït un element d’unió que transcendeix totes les fronteres, no solament les geogràfiques sinó també les de naturalesa cultural, de gènere o edat. La llum constitueix, així mateix, un tema enormement atractiu a l’hora de motivar diferents aspectes educacionals. En aquest sentit, l’augment de la consciència mundial sobre la difusió i ensenyament de la ciència, en particular la relativa a la llum i les seves tecnologies, és essencial per abordar reptes com el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida a causa de la seva impacte directe en àrees com l’energia, l’agricultura, la salut o l’educació.

El Banc de Temps de Sants organitza el proper dia 13 de maig una xerrada sobre el tema.