1ª Trobada Estatal de Bancs de Temps

La ADBdT promou la primera Trobada estatal de Bancs de Temps.

Cap a una Xarxa de BdTs on qualsevol membre d’un BdT pugui usar les seves hores en qualsevol altre de la Xarxa.

Actualment els intercanvis interpersonals se circumscriuen a l’àrea geogràfica del BdT en qüestió. Parlem de cercles “de proximitat”, “de confiança”, “de barri”, etc…

Hi ha BdT’s que pensem que els intercanvis interpersonals amb persones d’uns altres BdT’s de la mateixa ciutat o d’altres ciutats o països, entren dins dels objectius inicials del BdT. Si els objectius bàsics de qualsevol BdT són:

– Fomentar les relacions socials.
– Conciliar la vida familiar / laboral.
– Fomentar la relació intergeneracional.

– Fomentar la igualtat entre els diferents estrats econòmics.
– Fomentar l’Autoestima.
– Evitar l’aïllament sobretot de les persones majors.

– Afavorir la integració de persones arribades d’altres ciutats o països.
– Intercanviar serveis.
– Compartir coneixements.

Entenem que l’ampliar, d’una forma especial, l’àrea geogràfica de l’àmbit del BdT, està d’acord amb els punts 1, 3, 4, 5, 7 i 9 dels objectius. Per tant estem segurs/es que facilitar la relació amb persones de ciutats o països distants, dins dels grups de confiança dels BdT’s, serà fer un pas endavant en la promoció i utilitat de la filosofia dels BdT’s en un món cada dia més globalitzat.

Persones beneficiàries (membres de BdT’s):

  • Persones en viatges de turisme.
  • Estudiants en cursos a l’estranger.
  • Personal desplaçat per treball.
  • Totes elles disposaran de cercles de confiança on contactar per a diferents opcions d’intercanvis interpersonals.

Les Jornades Estatals s’organitzen amb la finalitat de reunir-nos els BdT’s que estiguem d’acord amb aquesta idea de BdT’s en Xarxa i poder estudiar la forma d’implementar-la.

La primera jornada serà a Girona on tractarem de definir les línies i procediments de treball per arrencar de la forma més consensuada possible.
Cada any farem una jornada en una ciutat amfitriona diferent coincidint si és possible amb les seves jornades anuals.
Aquestes jornades servirien principalment per millorar en els procediments dels intercanvis extra bancs però també seran útils per relacionar-nos els equips gestors i poder intercanviar idees del funcionament intern de cadascun dels nostres BdT.

Organitza: Banc de Temps Pont del Dimoni de Girona.

Podeu trobar més informació aquí