Projectes Amics

Entitats i Associacions usuàries:

 

Altres Entitats i Associacions al barri:

 

Projectes:

 

També col·laborem amb:

Associació pel Desenvolupament dels Bancs de Temps / http://adbdt.org/

Associació Salut i Família / http://www.saludyfamilia.es/