Un any 2018 en xifres

  • Un 59% de les 186 persones usuàries del Banc de Temps ha interaccionat amb la comunitat al llarg de l’any.
  • El nombre de noves persones usuàries ha augmentat significativament amb 46 noves altes, que contrasta amb un nombre de baixes similars per inactivitat.
  • L’activitat ha augmentat fins a 446 interaccions fetes (+2%) amb un volum de 784 hores intercanviades que s’ha reduït significativament respecte l’any anterior (35%).

A continuació podeu descarregar la memòria completa que ha preparat l’equip gestor. Aplega intercanvis, tallers i esdeveniments diversos en els quals han participat les persones usuàries que formen la comunitat del Banc de Temps.