Taller de Meditació i Creativitat: el Mandala

Dia: Dissabte 23/02 – de 11 a 13h

Lloc: La Lleialtat Santsenca

Els mandales simbolitzen la creació, l’univers, la vida, l’eternitat i el cosmos. Espiritualment són centres d’energia, equilibri i sanació. Al llarg dels temps els mandales han estat utilitzats com a eines per intuir, canalitzar, contenir i facilitar l’experiència del sagrat.La meditació activa que practiquem mentre dibuixem i pintem un mandala, seguint certes pautes concretes com l’atenció i la concentració focalitzada, facilita entrar en estats d’introspecció i serenitat que modifiquen l’estat de la nostra ment. La pràctica de posar atenció tant a les experiències internes com a les externes ens permet conrear una actitud d’acceptació de tot el que s’esdevé, tant en l’obra com en nosaltres mateixos. Quan meditem a través de la creativitat, el cos, la ment i l’emoció s’harmonitzen de manera natural i ens ajuden a desvetllar els recursos sanadors i de compassió que tots posseïm, alhora que ens permet estar receptius a la nostra saviesa innata.Tot procés creatiu facilita accedir al nostre món intern i ens ajuda a mantenir cert equilibri i a posar el centre en nosaltres mateixos. Utilitzant la creació plàstica com a eina meditativa practiquem els mateixos aspectes que en la meditació asseguda: conreem una actitud d’acceptació a mesura que l’obra que tenim davant es va transformant i aprenem a mirar-la amb aprovació i respecte en comptes de amb judici i crítica.

DESENVOLUPAMENT:
1. Presentació del taller i roda inicial.
2. Exercicis per practicar la creativitat deixant de banda les expectatives.
3. Pràctica per entrar en silenci grupal.
4. Treball meditatiu creant un mandala.
5. Roda final i tancament

Duració: 2 hores com a màxim

Coordina: Tat Estrada