Banc de Temps

El Banc de Temps és un projecte de millora de la convivencia entre les persones a través de l’intercanvi del seu temps. És un sistema d’intercanvi de serveis per serveis o favors per favors i proposa l’avantatge de fomentar les relacions socials i la igualtat entre diferents estrats econòmics.

Serà per la crisi econòmica o perquè en una societat urbana amb presses i estrès, el temps és un valor a l’alça. Per un o altre motiu, cada vegada més barcelonins han decidit invertir en aquest material preciós. Els Bancs de Temps, entitats que arbitren l’intercanvi gratuït de serveis per un temps determinat entre persones que volen donar un cop de mà i alhora rebre alguna compensació, estan creixent. En els últims anys, han sorgit o s’han consolidat en diferents barris de la ciutat deu Bancs de Temps, en què participen més de 2.000 persones.

Els diners de temps és una nova moneda per a proporcionar una solució a les retallades massives de la despesa pública en matèria de benestar social, però sense recórrer a la intervenció estatal de l’economia, sinó al contrari, a partir de la llibertat d’acció econòmica. Planteja que “els diners” convencionals actualment no són suficient per arreglar tots els problemes que enfronten les societats. La idea llavors és crear un nou tipus de diners per pagar a la gent pel que es necessita fer, valorant les contribucions per igual i traient-li profit a les habilitats de les persones, amb una hora equivalent a un servei de crèdit.

Com més gran crèdit de temps circuli i quanta més gent comparteixi el seu temps i els seus talents entre ells més rica es convertirà la comunitat. Les cures i la cooperació es converteixen en la força motriu per al canvi social. Tothom té una oportunitat de ser un dador i un receptor i per tant es converteixen en un membre productiu de la comunitat.